Waarom en wanneer wordt er een cursusdatum geannuleerd?

Als bestuur van de stichting Hard voor Hart – Venray dienen wij verantwoording af te leggen aan de gemeente Venray over de ontvangen gelden. Wij kunnen er géén zootje van maken. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het wel of niet doorgaan van een cursus.

Een cursusgroep bestaat uit twaalf (12) deelnemers. Als er bij een cursus voor de nieuwe vrijwilligers minder dan acht (8) deelnemers zijn, wordt de geplande cursus geannuleerd.
Zodra er bij een herhalingsles minder dan tien (10) deelnemers zijn, gaat ook deze cursus niet door.

We begrijpen dat u plotseling verhinderd kunt zijn, maar hierdoor hopen we, dat u ons standpunt ook beter begrijpt.

Follow HardvoorHart on Twitter
word vrijwilliger