Geldigheidsduur certificaat

HartslagNu hanteert automatisch een geldigheidsduur van 2 jaar, maar hun advies is: volg elk jaar een herhalingscursus Reanimatie en AED, omdat je het geleerde in de praktijk nauwelijks toepast.


Geldigheidsduur certificaat bij artsen / verpleegkundigen

Artsen en verpleegkundigen zijn beroepsmatig ‘continu geschoold’.

Het is daarbij wel noodzakelijk, dat zij eens in de twee jaar in https://hartslagnusystem.nl/ hun ‘trainingsdatum’ verlengen. Dit om het account actief te houden, want ondanks dat men geoefend is, ontvangt men anders geen oproep meer en bent u niet langer burgerhulpverlener.


Geldigheidsduur certificaat niet laten verlopen

Drie maanden voordat de trainingsgeldigheid (volgens de ingevulde data in HartslagNu) verloopt, ontvangt men van HartslagNu een eerste email ter herinnering. Daarna nog één op de dag dat de geldigheid verloopt. Daarom is het zo belangrijk dat het juiste mailadres is ingevuld.

Follow HardvoorHart on Twitter
word vrijwilliger