Over de Stichting HardvoorHart

De Stichting heeft als doel om de overlevingskans van personen met een acute hartcirculatiestilstand te verbeteren. In de gemeente Venray zijn zogenaamde  '6 minuten-zones' gecreëerd, dat wil zeggen dat deze zones zijn gevuld met AED’s en vrijwilligers met een BLS diploma en/of een AED-diploma. In het geval van een hartcirculatiestilstand dient er binnen 6 minuten gedefibrilleerd te worden om de grootste overlevingskansen te kunnen behalen.

Om dit project te kunnen realiseren is op 13 juni 2008 de Stichting Hardvoorhart opgezet door de Juniorkamer Venray in samenwerking met de gemeente Venray, de EHBO Venray, het Rode Kruis Venray en de Regionale Ambulancevoorziening Limburg Noord. Via het zogenaamde P.A.M.S. systeem (Public Access Meldkamer Software) stuurt de ambulancedienst na een 112 melding niet alleen een ambulance naar de patiënt maar ook twee soorten sms’jes naar een groep van vrijwilligers die in de buurt woonachtig of werkzaam is. Eén groep vrijwilligers krijgt een tekstbericht om direkt naar de patiënt te gaan en te beginnen met de basale reanimatie (BLS, ‘basic life support’). De andere groep krijgt bericht om de nabije AED op te halen.

Vanwege het feit dat een vrijwilliger verhinderd kan zijn, zullen uit beide hulpgroepen meerdere mensen tegelijkertijd een tekstbericht ontvangen. Momenteel is in meerdere gemeenten in Nederland een dergelijk project gerealiseerd.

Resultaten:
Inmiddels hangen er in de gehele Gemeente Venray 43 AED's.

Follow HardvoorHart on Twitter
word vrijwilliger