De website is speciaal opgezet voor het verstrekken van informatie over burgerhulpverlening in de gemeente Venray.
Reanimeren en het gebruik van een AED redt levens. Daarvoor zijn burgerhulpverleners nodig die kunnen reanimeren.

 

Burgerhulpverlener worden

Wil je de overlevingskans van personen met een acute hartcirculatiestilstand verbeteren, wordt dan burgerhulpverlener.
Jij start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening er is. Hierdoor kun je helpen levens te redden!
De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten begint te reanimeren en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang.
(lees hierover meer bij Over Ons – Doel en Realisatie)

Volg daarom de gratis cursus BLS (Basic Life Support)/AED (Automatische Externe Defibrillator) van de Stichting Hard voor Hart – Venray, mits je woonachtig of werkzaam bent in de gemeente Venray.
Als tegenprestatie verwachten wij, dat je, na het behalen van het certificaat, je registreert als burgerhulpverlener bij HartslagNu mijnhartslagnu.nl, want zonder registratie kun je geen oproep ontvangen.

Ben je geregistreerd als burgerhulpverlener bij HartslagNu, dan kun je daardoor ook gratis de herhalingscursus (één avond van twéé uur) volgen.

In de cursus BLS/AED leer je hoe je moet reanimeren, hoe werkt een AED en hoe gebruik je deze bij een hartstilstand.

Voorheen werd er een basiscursus gegeven voor deelnemers zonder certificaat.
Echter vanaf april 2023 geven wij in principe géén basiscursussen meer.
Hier wordt alleen van afgeweken bij voldoende deelname. (groepen van 8 – 12 personen)

Wat geven wij wel?
Voortaan kunnen de burgerhulpverleners zonder certificaat instromen in een herhalingscursus. De herhalingscursus krijgt hierdoor de status combinatiecursus.
Deze combinatiecursus is speciaal opgezet om de wachttijd te verkorten, zodat men sneller gecertificeerd is en daarbij te voorkomen dat door te weinig deelnemers de basis- of herhalingscursus wordt gecanceld.

Na het succesvol afronden van de combinatiecursus (basisgedeelte met herhaling) ontvangt de nieuwe burgerhulpverlener een certificaat (van de Nederlandse- en Europese Reanimatie Raad). Dit reanimatie-/burgerhulpverlenerscertificaat houdt in dat je het benodigde niveau hebt behaald. Tevens staat op het certificaat de datum wanneer je de cursus hebt gevolgd.

Sinds 2021 blijft het certificaat onbeperkt geldig, maar hoelang iemand bekwaam blijft, hangt onder meer af van de individuele vaardigheden en regelmaat waarmee deze vaardigheden worden toegepast en/of beoefend.
Het advies is en blijft om jaarlijks een opfristraining te volgen.

Want: HartslagNu alarmeert alleen burgerhulpverleners op basis van een geldige scholingsdatum.
In je HartslagNu account kun je de geldigheidsduur aanpassen.

Heb je al een reanimatiecertificaat?

Versnel het proces door je rechtstreeks aan te melden bij HartslagNu. (reanimatieoproepsysteem van Nederland)

 

HartslagNu alarmeert je met telefoonnummer

097 00515 9109

Klik hier voor de video (12:38 min.) van Hart voor Limburg, welke laat zien hoe het in de praktijk kan plaatsvinden.

 

De Stichting Hard voor Hart heeft geen commercieel doel.

01/07/2024 --> Rapportage juni 2024

De rapportage van afgelopen maand staat weer op onze website. Bij de rapportage van Burgerhulpverleners vs Inwoners in de gemeente […]

25/06/2024 --> Nieuwsbrief – Editie 50 – 2024-Q2

De inmiddels 50ste nieuwsbrief met de onderwerpen: Vanuit het bestuur Norm van 2% burgerhulpverleners in de gemeente Venray gehaald!! Nieuw […]

17/06/2024 --> Datums cursussen BLS/AED najaar 2024 zijn bekend

De datums van de herhalings-, c.q. combicursus BLS/AED van de tweede helft van 2024 zijn bekend: woensdag 11 september, woensdag […]

29/03/2024 --> Nieuwsbrief – Editie 49 – 2024-Q1

De 49ste nieuwsbrief met de onderwerpen: Vanuit het bestuur Ben jij al burgerhulpverlener? Stel deze vraag één keer per dag, […]