Aansprakelijkheid

Kan een (gecertificeerde) (burger)hulpverlener aansprakelijk worden gesteld voor het toebrengen van schade aan het slachtoffer of zijn of haar eigendommen. Is hiervoor in de wet iets geregeld?

Een (gecertificeerde) (burger)hulpverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het toebrengen van schade aan het slachtoffer of zijn of haar eigendommen. Het is zelfs zo dat je volgens het Wetboek van Strafrecht (art. 450) aansprakelijk gesteld kunt worden, wanneer je géén eerste hulp verleend. Lees onderstaande tekst:
Art. 450 WvS stelt strafbaar degene die, getuige van het ogenblikkelijke levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, indien de dood van de hulpbehoevende volgt.
Dit artikel is alleen van toepassing bij een dodelijke afloop en zal daarom maar beperkt toepasbaar zijn in kwesties van verzaken van de hulpverleningsplicht. Ook de eisen dat betrokkene ter plekke aanwezig moet zijn en dat er ogenblikkelijk levensgevaar is, zullen slechts in relatief weinig gevallen tot een hulpverleningsplicht leiden.
Op grond van art. 450 WvS is een arts niet te verplichten om zich te begeven naar een plaats waar een noodsituatie is.
Is hij ooggetuige bij een levensbedreigend medisch spoedgeval, dan is hij tot het geven van hulp verplicht.

tussenregel LogoReanimatiepartner tussenregel tussenregel Logo_breed