Aansprakelijkheid

De kans dat een (gecertificeerde) burgerhulpverlener aansprakelijk wordt gesteld voor het toebrengen van schade aan het slachtoffer of zijn of haar eigendommen is zeer klein.
Want in de wet is het volgende geregeld: Als je competent wordt verklaard (dus bent gecertificeerd) voor het verlenen van hulp, lees reanimeren, dan kun je niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Competent zijn houdt in dit geval in, dat je zorgvuldig en volgens de geleerde en beschreven richtlijnen hulpverleent/reanimeert.

In het algemeen mag je volgens de minister van Veiligheid en Justitie uitgaan van de volgende hoofdregel: De hulpverlener is niet aansprakelijk indien het slachtoffer schade ondervindt of overlijdt door hulp van de hulpverlener, tenzij de reddende burger ernstig roekeloos handelt.

Het is zelfs zo dat je volgens het Wetboek van Strafrecht (art. 450) aansprakelijk gesteld kunt worden, wanneer je géén eerste hulpverleend.
Lees onderstaande tekst:
Art. 450 WvS stelt strafbaar degene die, getuige van het ogenblikkelijke levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, indien de dood van de hulpbehoevende volgt.
Dit artikel is alleen van toepassing bij een dodelijke afloop.

Tijdens jouw inzet als burgerhulpverlener ben je verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid als er door jou schade ontstaat op het reanimatieadres, tenzij je onrechtmatig handelt of de afspraken in deze algemene voorwaarden niet naleeft.