Ben ik verplicht om hulp te gaan verlenen?

Het gaat om een vrijwillig systeem en je verleent alleen hulp als je daartoe in staat bent.
Mocht je om persoonlijke omstandigheden geen hulp kunnen of willen verlenen (bijv. je kunt je huis niet verlaten, je hebt alcohol gedronken of je bent op het moment van de oproep niet in staat om hulp te verlenen), dan kun je de oproep afwijzen.
Dit kan met de app.
Maak je gebruik van de Sms, antwoord dan met [NEE].