De alarmstraal

De beschrijving van de alarmstraal op deze site is toegespitst op de gemeente Venray.

Eerst een korte beschrijving van de alarmeringssystematiek, welke HartslagNu hanteert:
HartslagNu werkt met een variabele alarmeringsstraal. Deze wijze van alarmeren zorgt ervoor dat zij zowel voor plattelandsgebieden, als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners krijgen. De alarmeringsstraal is vastgesteld op basis van:
– Maximale straal van 2 kilometer
– Het aantal burgerhulpverleners binnen een gebied (maximaal 100)
– Het aantal AED’s binnen een gebied (maximaal 3)
Een deel van de burgerhulpverleners ontvangt de oproep om direct naar de locatie te gaan en een ander deel van de burgerhulpverleners ontvangt de oproep om eerst een AED op te halen en deze vervolgens naar de locatie te brengen. De gegevens van de AED staan ook in de oproep vermeld.
Wanneer de oproep door voldoende (=5) burgerhulpverleners is geaccepteerd, ontvangen de overige burgerhulpverleners, welke de oproep hebben geaccepteerd, een annulering. Het is wenselijk om vijf burgerhulpverleners ter plaatse te hebben. Vier burgerhulpverleners voor het daadwerkelijk reanimeren (twéé om twéé om elkaar over te nemen) en een burgerhulpverlener voor het verlenen van hand- en spandiensten/opvangen van de partner of familie.

Er wordt gesproken over ‘Stad’ en over ‘Buitengebied’, maar wat wordt hier mee bedoeld?
Stedelijk gebied: er zijn meer dan 1000 adressen per vierkante kilometer.
Landelijk gebied: er zijn minder dan 1000 adressen per vierkante kilometer.
Buitengebied: het deel van een gemeente dat niet tot de woonkern behoort, met minder dan 100 adressen per vierkante kilometer.
Stedelijk- versus buitengebied:
– maximale straal van 500 versus 2000 meter,
– maximum aantal van 100 versus 60 burgerhulpverleners,
– binnen een gebied 3 versus 2 AED’s,
Het uiteindelijke doel van deze nieuwe aanpak is: krijg altijd vijf burgerhulpverleners ter plaatse en één AED om binnen 6 minuten de reanimatie op te starten.

De maximale straal van 2000 meter wordt landelijk gehanteerd, dus ook in stedelijke gebieden. Maar dit zal in de praktijk niet (vaak) voor komen. Hetzelfde geldt voor burgerhulpverleners. Het oproepsysteem van HartslagNu zoekt altijd naar 100 burgerhulpverleners, maar in een landelijk-, c.q. buitengebied, bereik je dit aantal meestal niet.

Voor de gemeente Venray betekent dit:
de gemeente heeft ruim 43.000 inwoners.
Venray-dorp heeft bijna 29.000 inwoners, waarbij de wijken, uitgezonderd Brabander, Smakterheide en Vlakwater, onder de noemer ‘stedelijk gebied’ vallen.
De 13 omliggende kerkdorpen vallen onder de noemer ‘landelijk- en buitengebied’. Alles buiten de woonkern is ‘buitengebied’.

Wil je meer lezen over de betekenis en definitie van een stedelijk-en landelijk gebied, kijk dan op internet https://www.ensie.nl/cbs/landelijk-gebied

 

De alarmstralen per dorp  in de gemeente Venray

BlitterswijckCastenrayGeijsterenHeideLeunenMerseloOirloOostrumSmakt
Venray-dorp_(R-500)Venray-dorp_(R-2000)VeulenVredepeelWanssumYsselsteynAlarmstralen_van_de_gezamenlijke kerkdorpen

(Note: R = Radius)

Wil je meer weten over de alarmstraal, klik hier voor de publicatie van HartslagNu.