Bestuur

Sinds 14 februari 2023 is de bestuurssamenstelling als volgt:

De bestuurdersleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.