Handleiding AED

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) gebruik je om het hart van een slachtoffer met een circulatiestilstand te ‘resetten’. Met het gebruik van de AED stijgen de overlevingskansen.
Een AED is heel eenvoudig te bedienen.
Sommige toestellen starten door een deksel te openen, maar de meeste toestellen hebben één of twee knoppen: één om het toestel aan te zetten en eventueel een tweede om een elektrische schok toe te dienen.
Zodra de AED is geactiveerd, geeft de AED je aanwijzingen. Je wordt tijdens het gehele verdere reanimatieproces aangestuurd/begeleid/geadviseerd door de AED-stem.
Sluit de AED aan, zodra deze is gearriveerd, zodat je zo snel mogelijk kunt beginnen met analyseren en mogelijk defibrilleren.

Hoe gebruik je een AED
Zet de AED aan en doe wat de AED zegt.
De eerste adviezen zijn altijd: ‘Alarmeer de hulpdiensten’ en ‘Ontbloot de borstkas van het slachtoffer’.
Haal de elektrodestickers uit de verpakking en plak de twee zelfklevende elektroden in 1 keer op de juiste plek op de ontblote borstkas.
De AED-stem geeft aan om het slachtoffer niet meer aan te raken en begint met een automatische analyse van het hartritme.
Als de AED levensbedreigende hartritmestoornissen vaststelt, geeft de AED een stroomstoot aan het hart (defibrilleren). Een stroomstoot kan het hartritme herstellen.
De AED-stem geeft hierna aan, dat je nu begint met hartmassage en beademing.
Twee minuten later analyseert de AED opnieuw het hartritme om te zien of er nog een schok nodig is. Na de analyse en eventueel een schok kan een andere (burger)hulpverlener het reanimeren van je overnemen.
Ga door met reanimeren en defibrilleren volgens advies van de AED-stem.
Ga hier mee door, tot de hulpdiensten zijn gearriveerd en zeggen dat je mag stoppen of het slachtoffer duidelijke tekenen van leven geeft of dat je echt niet meer verder kunt.

Video over het gebruik van de AED en het reanimeren.

Video over het gebruik van de AED en het reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn.