Waarom en wanneer wordt er een cursusdatum geannuleerd?

Als bestuur van de Stichting Hard voor Hart – Venray dienen wij verantwoording af te leggen aan de gemeente Venray over de ontvangen gelden. Wij kunnen er géén zootje van maken. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het wel of niet doorgaan van een cursus.

Wanneer er bij een geplande basiscursus minder dan acht (8) deelnemers zijn, wordt deze in principe geannuleerd. Voor de herhalingscursus geldt de regel, dat deze (in principe) wordt geannuleerd als er minder dan tien (10) deelnemers zijn.

We begrijpen dat je plotseling verhinderd kunt zijn, maar hierdoor hopen we, dat je ons standpunt ook beter begrijpt.