Basiscursus is gratis

De basiscursus is gratis voor de inwoners van de gemeente Venray, mits de cursist zich als tegenprestatie na het volgen van de cursus, registreert als burgerhulpverlener in het HartslagNu-systeem.

Verzuimt de cursist dit, dan zijn de kosten voor hem/haar.