Cursusgrootte

Voor een basiscursus geldt het minimumaantal deelnemers van 8 cursisten.
De cursus is vol bij een maximumaantal van 12 deelnemers

Voor de herhalingscursus geldt het minimumaantal deelnemers van 10 cursisten.
Ook deze cursus is vol bij een maximumaantal van 12 deelnemers.

tussenregel LogoReanimatiepartner tussenregel tussenregel Logo_breed