Cursusgrootte

Voor een basiscursus geldt het minimumaantal deelnemers van 8 cursisten.
De cursus is vol bij een maximumaantal van 12 deelnemers

Voor de herhalingscursus geldt het minimumaantal deelnemers van 10 cursisten.
Ook deze cursus is vol bij een maximumaantal van 12 deelnemers.