Geldigheidsduur van het reanimatiecertificaat

Per 4 januari 2021 hebben certificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheidsdatum meer. Op het certificaat vind je in plaats van de geldigheidsdatum de datum, waarop je de laatste cursus hebt gevolgd.

Na het succesvol afronden van een door de NRR gecertificeerde basis-of herhalingscursus ontvangt een cursist een burgerhulpverlenerscertificaat. Dit certificaat houdt in dat de cursist bij het afronden van de cursus het voor de certificering benodigde niveau heeft behaald.

Hoelang iemand bekwaam blijft, hangt onder meer af van individuele vaardigheden en de regelmaat waarmee deze vaardigheden worden toegepast en/of beoefend. Het advies is en blijft om jaarlijks een opfristraining te volgen.