Hoeveel slachtoffers van een hartstilstand?

Per week worden buiten het ziekenhuis gemiddeld 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Op het werk, op straat of op de sportclub. De meeste slachtoffers van een hartstilstand (70%) zijn thuis.

Reanimeren redt levens
Hoeveel mensen worden nu eigenlijk gered door een reanimatie?
De kans op overleving na een hartstilstand hangt van veel dingen af. Zag iemand het gebeuren? Werd de reanimatie snel gestart? Was er een AED in de buurt en werd die aangesloten?
De eerste zes minuten zijn daarbij cruciaal, omdat de kans op overleving dan het grootst is.

Aanwezigheid van iemand
Bij ongeveer 70% van de slachtoffers van een hartstilstand is iemand aanwezig. Van hen hangt iemands leven af. De meesten (ruim 60%) gaat reanimeren.
Reanimatie door omstanders verdubbelt de overlevingskans.

Reanimatie (borstcompressie en beademing) betekent dat de bloedsomloop en ademhaling doorgaat en maakt tevens de hartspier gevoeliger voor defibrilleren. De tijd tot defibrillatie en ambulancezorg wordt met reanimeren overbrugd.

Overlevingskans
Door reanimatie en inzet van een AED kan de overlevingskans stijgen met 50 procent, wat niet alleen de overlevingskans vergroot, maar ook blijvende schade kan voorkomen, waardoor volledig herstel (90 %) mogelijk is.

Bron: Hartstichting en HartslagNu