Vanaf 17 januari 2023 wordt onze stichting (Stichting Hard voor Hart – Venray) door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Hierdoor hebben wij meer kans op een schenking/donatie. Het is voor de donateur aantrekkelijker om een schenking/donatie te doen, want deze is aftrekbaar van de belasting.