Beste burgerhulpverlener,

Ook Nederland heeft nu te maken met het Coronavirus. Er kan twijfel ontstaan over het wel of niet volgen van een reanimatietraining, waarbij er wordt geoefend in het geven van beademing. Ook het beademen tijdens een echte reanimatie kan zorgen met zich meebrengen.

HartslagNu begrijpt deze zorgen. Wij verwijzen voor meer informatie over dit onderwerp naar de Nederlandse Reanimatieraad.