Terug naar nieuwsberichten

Herhalingsles december 2021

Er kan pas na de persconferentie, op 3 december a.s., duidelijkheid komen of er in december nog een herhalingsles wordt gepland of dat jullie toch moeten wachten tot het volgende voorjaar.