Terug naar nieuwsberichten

Nieuwsbrief 2021-Q1

In de 37ste nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod: Wanneer weer herhalingslessen / Wijziging mailadres doorgeven / AED controleurs nodig / Bestuurslid nodig / Coronavirus in relatie met Reanimeren / Overige mededelingen