Terug naar nieuwsberichten

Procedure Herhalingsles

Door de wijziging van onze website is de procedure van de aanvraag en terugkoppeling van de herhalingsles nog niet automatisch, daarom:

1.Aanvragen van herhalingsles via de website.

2.Aanvrager krijgt via de mail een bevestiging van de aanvraag, inclusief datum, tijd en locatie.

3.Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangen de aanvragers een herinnering.
Bij te weinig aanmeldingen een bericht van annulering.

Aanvrager meldt zich af door een mail te sturen naar info@hardvoorhart.nl met opgaaf van reden