Onderhoud AED van derden

In principe vergoedt/verstrekt de Stichting Hard voor Hart geen materialen aan derden.
Indien de Stichting Hard voor Hart voor derden het onderhoud van de AED verzorgt, worden alle gemaakte kosten doorberekend.

tussenregel LogoReanimatiepartner tussenregel tussenregel Logo_breed