Onderhoud AED van derden

In principe vergoedt/verstrekt de Stichting Hard voor Hart geen materialen aan derden.
Indien de Stichting Hard voor Hart voor derden het onderhoud van de AED verzorgt, worden alle gemaakte kosten doorberekend.