Oproep reanimatie Vincent van Gogh / De Rooyse Wissel

Op de locatie: ‘Vincent van Gogh’ kunnen burgerhulpverleners, in principe alleen buiten de kantooruren (8.00 – 17.00 uur), een oproep voor een reanimatie ontvangen.
Toch kan het voorkomen, dat er wegens zwaarwegende redenen de toegang wordt geweigerd.

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum ‘De Rooyse Wissel’ is geblokkeerd, maar dit wil niet zeggen, dat je géén oproep kunt ontvangen.

Een onterecht verstuurde oproep kan niet meer ongedaan worden gemaakt.