Niet-reanimeren-penning

De penning ‘niet reanimeren’, wat betekent dit voor onze burgerhulpverleners?

De ‘niet-reanimeren penning’ geeft aan dat de drager hiervan niet gereanimeerd wil worden. Je hoeft de reanimatie niet te starten als de penning aanwezig is. Echter je mag niet naar de penning op zoek gaan, omdat dit tijdverlies betekent. Mensen die wel gereanimeerd willen worden, kunnen dan namelijk tekort worden gedaan. Mocht je bij het ontbloten van de borst een penning aantreffen, dan mag je stoppen met reanimeren. Je mag ook doorgaan tot professionele hulpverleners aanwezig zijn.

De professionele hulpverlener dient de penning te respecteren en te stoppen of niet te beginnen met de reanimatie.

Het recht om een behandeling te weigeren door middel van een niet-reanimeren-penning ligt in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verankerd.