Reanimatierichtlijnen

De grootste veranderingen van de laatste wijziging (21 april 2021) zijn:
Meer aandacht voor voorkómen van een hartstilstand. Vroegtijdig herkennen van bewustzijnsveranderingen. Extra aandacht voor continue controle van vitale functies. De elektrodedraden van de AED tijdens de analyse vrijhouden. Borstcompressietechniek bij baby’s (onder de 1 jaar) is veranderd.
Klik hier voor de uitgebreide richtlijnen van de Reanimatieraad.