Samenwerking tijdens reanimatie

De samenwerking tussen burgerhulpverlener, politie en brandweer moet goed zijn. De eerste die aankomt, heeft de leiding en zorgt ervoor dat de hulpverlening goed verloopt en dat er tijdig wordt gewisseld. Zodra de ambulance gearriveerd is, nemen zij de leiding over.