Wijzigen e-mailadres in je HartslagNu-account

Wijzigen van je gegevens in je HartslagNu-account geeft meestal geen problemen. Echter voor het mailadres moet je iets anders te werk gaan.

Ga naar https://mijnhartslagnu.nl/#/app/profile/edit/ en wijzig je mailadres via ‘Wijzig e-mailadres’ (rechts van je e-mailadres).
Het kan ca. 5 tot 8 seconden duren voordat je e-mailadres gewijzigd is.